Στις 75,2 μονάδες διαμορφώθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τον δείκτη Reuters/ Michigan, από 77,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο,ο δείκτης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης των ΗΠΑ μειώθηκε στις 75,2 μονάδες τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η καταναλωτική εμπιστοσύνη διαμορφώθηκε λίγο χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών που την τοποθετούσαν στις 76 μονάδες.

TAGS