Ζημιές ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Οι ζημιές οφείλονται στην τεράστια αύξηση των επισφαλειών και στη μείωση των προ προβλέψεων κερδών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας, οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και απαιτήσεις, αναμένεται να παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα καθότι περισσότεροι δανειολήπτες προβλέπεται ότι θα αδυνατούν να τα αποπληρώσουν.

Ενώ, προστίθεται στην ανακοίνωση, οι αξίες των εξασφαλίσεων αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων και προβλέψεων για απομείωση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η Τράπεζα επανασχεδιάζει τη στρατηγική της, το επιχειρησιακό της μοντέλο και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων μέσω του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Το σχέδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί σύντομα, θα κατατεθεί εντός του μήνα στην Κεντρική Τράπεζα για έγκριση.

Αναφέρει επίσης ότι τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές βοηθούν στη διαχείριση της ρευστότητας της Τράπεζας.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη διήμερη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα.