Η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη συνεχίζεται, με βελτιώσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες αλλά με μέτρια μεγέθυνση στις αναδυόμενες αγορές, ανέφερε η διευθύνουσα επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

μεγέθυνση παραμένει περιορισμένη ωστόσο, και οι καθοδικοί κίνδυνοι επιμένουν, με κάποιους νέους κινδύνους να αναδύονται", ανέφερε η επιτροπή στην ανακοίνωσή της για το κλείσιμο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Οι άμεσοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν το αδιέξοδο στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά με τον προϋπολογισμό και τα θέματα χρέους. Το ΔΝΤ κάλεσε για "άμεση δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές αβεβαιότητες" στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το επικείμενο σφίξιμο των λουριών στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ –που έχει επηρεάσει ήδη τις ροές κεφαλαίου και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια και μόνο από τις προσδοκίες των αγορών– είναι πιθανό να επηρεάσει ειδικά τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.

"Η τελική μετάβαση προς την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο της ενισχυμένης και βιώσιμης μεγέθυνσης θα πρέπει να είναι καλά συγχρονισμένη, προσεκτικά βαθμονομημένη και σαφώς επικοινωνημένη", ανέφερε η επιτροπή του ΔΝΤ.

Η ευρωζώνη "αναδύεται" από την ύφεση και τα μέτρα οικονομικής τόνωσης "έχουν προκαλέσει μια ανάκαμψη" στην επί μακρόν στάσιμη οικονομία της Ιαπωνίας, ανέφερε το ΔΝΤ.

TAGS