Οι τράπεζες έχουν ήδη εντοπίσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων που ενώ έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το δάνειο τους, προτιμούν να αφήνουν απλήρωτες δόσεις εκμεταλλευόμενοι τις διατάξεις για απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Και αυτό γιατί εκμεταλλεύονται τις συνεχείς ανανεώσεις της απαγόρευσης πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με το «'Εθνος», τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης ήδη μέσω των τραπεζών έχουν εντοπίσει περίπου 15.000 άτομα με περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και καταθέσεις που δείχνουν ότι έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής και έτσι είναι πλέον θέμα χρόνου, πολλοί λένε ως τα τέλη του επόμενου μήνα, μέχρι την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών για ειδικές περιπτώσεις ακόμη και εάν πρόκειται για πρώτη κατοικία.

Στόχος οι μπαταχτσίδες δανειολήπτες να ξεκινήσουν την αποπληρωμή των δανείων ως έχουν είτε να μπουν σε κάποια ρύθμιση.

Ταυτόχρονα, εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους θα προστατευτεί η κύρια κατοικία των δανειοληπτών που πραγματικά έχουν πρόβλημα λόγω της οικονομικής κρίσης.

Προς το παρόν μόνο βέβαιο είναι ότι θα προστατεύεται η μόνη και κύρια κατοικία των δανειοληπτών με οφειλές ως 20.000 ευρώ από προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.