Η δεινή οικονομική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ επαναφέρει στο τραπέζι την πιθανότητα καθιέρωσης ειδικού φόρου καπνού. 

Σύμφωνα με το «'Εθνος», για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο προϋπολογισμός αναμένεται να είναι αισθητά μειωμένος το 2014, καθώς τα έσοδα από εισφορές του κλάδου περίθαλψης των βασικών του Ταμείων υστερούν σημαντικά.

Η κυβέρνηση και η διοίκηση του Οργανισμού συζητούν εκ νέου την καθιέρωση φόρου καπνού υπέρ ΕΟΠΥΥ, από τον οποίο εκτιμούν ότι μπορούν να έχουν ετήσια έσοδα της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση είχε τεθεί και στο παρελθόν, αλλά επανέρχεται με πιο πειστικό τρόπο, καθώς τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ έχουν υποστεί κατάρρευση.

Ο τομέας των δαπανών δίνει περιορισμένες δυνατότητες εξοικονόμησης, καθώς ορισμένοι κωδικοί του προϋπολογισμού- όπως για τις ιδιωτικές κλινικές- έχουν μειωθεί τόσο, που θεωρούνται μη ρεαλιστικοί.

Ενδεικτική είναι η εξής σύγκριση: Οι δαπάνες περίθαλψης των Ταμείων που μετέχουν στον ΕΟΠΥΥ, ήταν περίπου 11 δισ.ευρώ έναν χρόνο πριν ο ΕΟΠΥΥ λειτουργήσει. Το 2013 ο προϋπολογισμός του είναι αισθητά μειωμένος (5,9 δισ.), παρότι έχουν προστεθεί και άλλα Ταμεία.