Μείωση 4,4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΔΤΕ) τον Αύγουστο του 2013, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2012, έναντι αύξησης 6,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2013, ο Γενικός Δείκτης μειώθηκε κατά 0,1% τον Αύγουστο, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2012, παρουσίασε μείωση 1,3%, έναντι αύξησης 6,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.