Βελτίωση στους βασικούς οικονομικούς δείκτες προβλέπουν οι εκτιμήσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Ειδικότερα, οι επικαιροποιημένες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του ΚΕΠΕ (από τα δύο υποδείγματα που έχει ως αναφορά) αναφορικά με τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το έτος 2013 συμπίπτουν και διαμορφώνονται στο -3,5%, αντανακλώντας τη σημαντική επιβράδυνση της ύφεσης.

Οι αντίστοιχες προβλέψεις για τα μεγέθη του πληθωρισμού (-0,28%) και της ανεργίας (27,6%) είναι σαφώς πιο ευνοϊκές σε σχέση με τις προβλέψεις του περασμένου Ιουνίου.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι οι προβλέψεις που αφορούν στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, το οποίο εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σημαντικό πλεόνασμα (ως ποσοστό του ΑΕΠ) (0,91%). Ως ιδιαίτερα σημαντικό αξιολογείται το γεγονός ότι οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2014 φαίνεται να συνηγορούν προς την κατεύθυνση του τερματισμού της ύφεσης στην ελληνική οικονομία.

Το ΚΕΠΕ διεξάγει τακτικές (ανά τρίμηνο) προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές κύριων μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας στη βάση δύο διαφορετικών υποδειγμάτων: ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα και ενός μικρής κλίμακας μακρο-οικονομετρικού υποδείγματος.

Το πρώτο εστιάζει στην πρόβλεψη του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ με τη χρήση ενός μεγάλου αριθμού οικονομικών δεικτών, ενώ το δεύτερο στηρίζεται σε ένα σύστημα εξισώσεων με στόχο την ταυτόχρονη πρόβλεψη του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ και του εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, του ποσοστού της ανεργίας καθώς και του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών ως ποσοστού του ΑΕΠ.

Δεδομένου του ότι τα εν λόγω υποδείγματα παρέχουν σημειακές εκτιμήσεις, πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να λαμβάνονται υπόψη οι συνδεόμενες εκτιμήσεις για τα σφάλματα πρόβλεψης.

TAGS