Την εκταμίευση 3,9 δισ. ευρώ που απαιτούνται για να συμπληρωθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2013 , προκειμένου να καταστεί δυνατή η ψήφιση στις 23 Οκτωβρίου στο Ευρωκοινοβούλιο του προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020, έλαβαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών- μελών στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ε.Ε. η εκταμίευση αυτού του ποσού αποτελούσε προαπαιτούμενο, το οποίο προέβαλε το Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου να συναινέσει στην έγκριση του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμού Αλέν Λαμασούρ είχε απειλήσει πως σε αντίθετη περίπτωση θα ανέβαλε την ψηφοφορία.

Η ψηφοφορία της 23ης Σεπτεμβρίου υποτίθεται ότι τερματίσει τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και των κρατών μελών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την επόμενη 7ετία. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει 11,2 δισεκ. ευρώ για να κλείσει ο προϋπολογισμός του 2013, όμως τα κράτη μέλη είχαν αρχίσει από το καλοκαίρι την εκταμίευση για ένα ποσό ίσο με 7,3 δισεκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εκταμίευση του συμπληρωματικού ποσού, οι 28 αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα και την καταβολή 400,5 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση στη Γερμανία, Αυστρία και Τσεχία για τις πλημμύρες του περασμένου Μαΐου κι Ιουνίου και στη Ρουμανία για τις πυρκαγιές που κατέκαψαν τα δάση της το καλοκαίρι του 2012.