Με στόχο την τόνωση των επενδύσεων, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας αποφάσισε να προχωρήσει στη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από 25% σε 23%.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης που έχει στόχο την έξοδο της οικονομίας από την βαθιά ύφεση, ο αρμόδιος Πορτογάλος υφυπουργός ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο συντελεστής θα μειωθεί περαιτέρω σταδιακά, ώστε το 2016 να έχει πέσει στο 17% με 19%.

Σήμερα ο συντελεστής φόρου επιχειρηματικών κερδών της Πορτογαλίας είναι 25% και, αν προστεθούν οι τοπικοί και άλλοι φόροι, στην πράξη οι πορτογαλικές επιχειρήσεις πληρώνουν ποσοστό περί το 31,5%.