Σε δημοπρασία εντόκων γραμμαρίων αξίας 1,25 δισ. ευρώ και διάρκειας 13 εβδομάδων προχωρά σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 (Τ+3) και ότι οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.