Στο 10,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας το Σεπτέμβριο του 2013 στη Βουλγαρία, σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σχέση με τον Αύγουστο και μείωση 1,1% από την αρχή του έτους, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Απασχόλησης της χώρας.

Συνολικά 354.566 άτομα ενεγράφησαν στα μητρώα των κέντρων απασχόλησης, ήτοι 3125 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον Αύγουστο και 37.120 λιγότερα από ό,τι στην αρχή του έτους.

Τον Σεπτέμβριο βρήκαν εργασία 23.526 άνεργοι, κατά 4199 περισσότεροι σε σχέση με τον Αύγουστο, κυρίως λόγω της αύξησης του αριθμού των ατόμων που άρχισαν να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα (15.429). Συνολικά 7186 άτομα βρήκαν εργασία στο πλαίσιο προγραμμάτων για την απασχόληση και των θεματικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τέλος, 911 άτομα ευνοήθηκαν από τα μέτρα στο πλαίσιο της Δράσης Προώθησης της Απασχόλησης.