Η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (HNB) ανακοίνωσε ότι η συνολική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα το 2013 θα μπορούσε να είναι κάπως πιο ήπια σε σχέση με την πρόβλεψη, που είχε κάνει το Ιούλιο, για συρρίκνωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε ποσοστό περίπου 1%. Παράλληλα, εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα για το τρέχον έτος πιθανότατα θα παρουσιάσει σημαντική απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται στο τέλος του 2013 να ανέλθει στο 60% του ΑΕΠ.

Τα εποχικά διορθωμένα στατιστικά στοιχεία, που δείχνουν ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στο δεύτερο τρίμηνο του 2013, κατά 0,2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, είναι σαφώς πιο αισιόδοξα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, ενώ οι σταθεροποιητικές τάσεις στην αρχή του τρίτου τριμήνου δείχνουν ότι η συνολική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο του έτους, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ήπια από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, επισημαίνουν οι αναλυτές της Τράπεζας. 

Η οικονομική ανάπτυξη στην Κροατία τα επόμενα χρόνια αναμένεται να παραμείνει ασθενής, ενώ οι ρυθμοί θα μπορούσαν να επιταχυνθούν, μόνον εφόσον επιτευχθεί αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας, βασιζόμενη σε ευρείες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, εκτιμά η HNB. 

Οι πληθωριστικές πιέσεις για το υπόλοιπο του 2013 θα μπορούσαν να ανασχεθούν, καθώς η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και των διεθνών τιμών πρώτων υλών διατροφής, αναμένεται να έχει θετική αντανάκλαση και να οδηγήσει στη μείωση των τιμών των προϊόντων διατροφής στην εγχώρια αγορά. Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο σχετικά χαμηλό επίπεδο του 1,9% τον Αύγουστο. 

Περαιτέρω, οι αναλυτές της HNB σημειώνουν ότι τα χαμηλότερα των προβλεπομένων έσοδα του κράτους, σε συνδυασμό με την αύξηση των δαπανών λόγω των σωρευτικών χρεών στον τομέα της υγείας, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σημαντική αύξηση του ελλείμματος για το 2013, και κατά συνέπεια το δημόσιο χρέος θα μπορούσε να φθάσει στα επίπεδα του 60% του ΑΕΠ στο τέλος του έτους. 

Η Τράπεζα, πάντως, σημειώνει ότι οι προβλέψεις χαρακτηρίζονται από υψηλό περιθώριο σφάλματος (όσον αφορά στην επιβεβαίωσή τους), λόγω της "αναστάτωσης" που έχει προκληθεί από την εισαγωγή των φορολογικών ταμειακών μηχανών, καθώς και την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όπως διευκρινίζει, η εισαγωγή των φορολογικών ταμειακών μηχανών λειτούργησε θετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά εμπόδισε την καταγραφή εκτιμήσεων όσον αφορά στην τρέχουσα δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας. Την ίδια στιγμή, η ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ οδήγησε σε μία εφάπαξ αύξηση των όγκου συναλλαγών. Συνεπώς, η επίπτωση των δύο αυτών παραμέτρων στο ΑΕΠ θα είναι μετρήσιμη σε βάθος χρόνου. 

Η HNB αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2013, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσιάζει συρρίκνωση των Ιούλιο, ενώ στον τομέα του λιανικού εμπορίου, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καταγράφεται μία ισχυρή πτώση των εξαγωγών και ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών. Στον αντίποδα, θετικά εξελίσσονται τα μεγέθη στον τομέα του τουρισμού, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή αύξησης της αισιοδοξίας των καταναλωτών. 

Εξάλλου, στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε σχέση με την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε στο 20,1%. Τον Ιούλιο μειώθηκε περαιτέρω στο 19,8%. 

Οι καθαρές εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό κατά το δεύτερο τρίμηνο 2013 ήταν σημαντικά υψηλότερες σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του σημαντικού δανεισμού, ειδικότερα από το κράτος και την έκδοση ομολόγων στην αγορά των ΗΠΑ. 

Η HNB σημειώνει ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε 12,6 δισ. κούνα και προβλέπει ότι πριν από το τέλος του έτους θα κριθεί αναγκαία μία αναθεώρηση του προϋπολογισμού, η οποία πιθανότατα θα αυξήσει σημαντικά το προβλεπόμενο έλλειμμα.