«Αγνοούνται» 69.466 φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά των δηλώσεών τους στην εφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, από τους 345.118 φορολογούμενους που κλήθηκαν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των δηλώσεών τους μόνο οι 275.652 φορολογούμενοι προσήλθαν τελικά στην εφορία.

Ωστόσο όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους και έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα δεν πρόκειται να το παραλάβουν μέχρι την υποβολή τους.

Από την άλλη πλευρά, όσοι φορολογούμενοι έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό οι δηλώσεις τους θα εκκαθαριστούν κανονικά, ενώ κινδυνεύουν με την επιβολή πρόσθετων φόρων για τη μη υποβολή των δικαιολογητικών.