Στα 1.805,5 εκατ. ευρώ μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013 έναντι 2.574,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013 διαμορφώθηκαν σε 2.760,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 3.431,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) διαμορφώθηκαν σε 954,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 856,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.