Η μη εφαρμογή του προγράμματος ANFA (μετακύλιση ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν για επενδυτικούς σκοπούς από την πρωτογενή αγορά, τα οποία δεν κουρεύτηκαν το Μάρτιο του 2012) μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την έναρξη της διαπραγμάτευσης για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επόμενων ετών, καθώς και ένα πιθανό 3ο Πρόγραμμα Σταθεροποίησης, αναφέρουν οι αναλυτές της Eurobank.

Στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία» η τράπεζα τονίζει ότι η αστοχία αναφορικά με το πρόγραμμα ANFA μπορεί να αποδοθεί στους πιστωτές και όχι σε αθέτηση των όρων της συμφωνίας από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ συμπληρώνεται ότι το κρίσιμο σημείο στη νέα διαπραγμάτευση θα είναι τα επιχειρήματα και οι επιδόσεις της ελληνικής κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες όσον αφορά στην εφαρμογή του 2ου Προγράμματος Σταθεροποίησης.

Συνεχίζοντας, οι αναλυτές της Eurobank επισημαίνουν ότι είναι ανάγκη για την ελληνική κυβέρνηση να προσέλθει στη διαπραγμάτευση έχοντας ολοκληρώσει τις προαπαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να μπορέσει να αφιερωθεί στην προσπάθεια αποφυγής νέων δημοσιονομικών μέτρων.

Για τον προϋπολογισμό τονίζεται ότι ακόμη και αν η εξέλιξη της εκτέλεσής του είναι ικανοποιητική, η αβεβαιότητα για τα έσοδα και τις πρωτογενείς δαπάνες παραμένει. Κατά την Eurobank, το κρίσιμο σημείο για την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος για το σύνολο του 2013 (0,3 δις ή 0,2% του ΑΕΠ) είναι ο ρυθμός αύξησης των φορολογικών εσόδων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου μπορεί να αποδοθεί και σε μία σειρά άλλων παραγόντων, όπως:

-Τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Market Programme - SMPs)

-Η συνέχιση της πρακτικής της αναβολής επιστροφής των φόρων

-Οι αυξημένες εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

-Η συνέχιση της πρακτικής της συγκράτησης συγκεκριμένων πρωτογενών δαπανών κάτω από τους μηνιαίους (σωρευτικούς) στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον Προϋπολογισμό 2013

-Η συνέχιση της πρακτικής μείωσης των δαπανών του ΠΔΕ

TAGS