Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Τράπεζας συνήλθε και εξέλεξε σήμερα τον Νίκο Καραμούζη ως μέλος του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας.

Με την ανάληψη καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου από τον κ. Καραμούζη στη Γενική Τράπεζα, ο Αλέξανδρος Μάνος επιστρέφει στην Τράπεζα Πειραιώς, ως Σύμβουλος Διοίκησης για θέματα στρατηγικής.