Σταθερός στο -1% παρέμεινε ο αποπληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Τον Σεπτέμβριο, το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στην ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,1%, έναντι 1,3% που ήταν τον Αύγουστο και στην ΕΕ στο 1,3%, από 1,5%.
Σε ετήσια βάση (Σεπτέμβριος 2012- Σεπτέμβριος 2013), η Ελλάδα κατέγραψε τον χαμηλότερο δείκτη πληθωρισμού στην ΕΕ (-0,2%) και ακολουθούν η Λετονία (0,5%) και η Σουηδία (0,6%). Οι υψηλότεροι δείκτες πληθωρισμού σημειώθηκαν στη Ρουμανία (4,1%), στην Εσθονία (3,7%) και στην Κροατία (3,3%).

Ένα χρόνο πριν, τον Σεπτέμβριο του 2012 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 0,3%, στην ευρωζώνη 2,6% και στην ΕΕ 2,7%.
Οι χώρες της ΕΕ που κατέγραψαν αποπληθωρισμό τον Σεπτέμβριο είναι η Βουλγαρία (-1,3%), η Ελλάδα (-1%) και η Λετονία (-0,4), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Μ. Βρετανία (2,7%), στην Εσθονία (2,6%) και στην Ολλανδία (2,4%).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, σε ετήσια βάση, στην ευρωζώνη, καταγράφηκαν στον καπνό (+0,10 ποσοστιαίες μονάδες) και στην ηλεκτρική ενέργεια (+0,09). Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις τιμές καταγράφηκαν στο πετρέλαιο κίνησης (-0,30), στις τηλεπικοινωνίες (-0,15) και στις ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (-0,07).