Το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας έχει η Ελλάδα στις 34 χώρες- μέλη του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το ποσοστό της ανεργίας στις 34 χώρες- μέλη του ΟΟΣΑ παρέμεινε το δεύτερο τρίμηνο του 2013 αμετάβλητο στο 7,9%. 

Ωστόσο το ποσοστό αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας για μεγάλο χρονικά διάστημα μεταξύ του συνολικού αριθμού των ανέργων αυξήθηκε στο 35,3% από 34,9% το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 65,5% το δεύτερο τρίμηνο και είναι το υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών του ΟΟΣΑ.

Στην Ιρλανδία το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων ήταν 59%, στην Ιταλία 56,4% και στην Πορτογαλία 56,1%.

Την ίδια ώρα, η μακροχρόνια ανεργία σε ορισμένες χώρες του Βορρά έχει αρχίσει να μειώνεται.

Στη Γερμανία, το ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων υποχώρησε στο 17% το δεύτερο τρίμηνο, από 21,7% το 2007.
Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η μακροχρόνια ανεργία βρισκόταν στο 26,5% το δεύτερο τρίμηνο, από 9,9% το τελευταίο τρίμηνο του 2007.