Σε πώληση μετοχών της εταιρείας προχώρησαν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Creta Farm Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος Δομαζάκης αντίστοιχα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας οι κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης και Κωνσταντίνος Δομαζάκης, γνωστοποίησαν στην εταιρεία ότι την 11.10.2013 προέβησαν σε πώληση, 100.000 και 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας αντίστοιχα, αξίας 72.000,00 ευρώ και 72.000,00 ευρώ αντίστοιχα.