Η Alpha Trust Ανδρομέδα ανακοίνωσε ότι το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας περιορίστηκε στο 17,15% από 20,33% προηγουμένως.

Αναλυτικά οι επωνυμία ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα:

ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α: αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 19.250, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 4,60%.

Ε.Τ.Ε.: αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 2.000, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 0,48%.

ΝΕΟ Τ.Τ.: αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 27.400, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 6,56%.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 58, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 0,01%.

ALPHA ΑΕΔΑΚ: αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 20.900, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 5,00%.

ALPHA FINANCE: αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 2.107, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή 0,50%.

Επιπλέοιν, στις 11.10.2013, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. προέβη σε πώληση των 15.458 μετοχών που κατείχε άμεσα με αποτέλεσμα να κατέχει μόνο έμμεση συμμετοχή μέσω της θυγατρικής ΝΤΤ, ποσοστό συμμετοχής 6,56% (27.400 δικαιώματα ψήφου). Το ΤΧΣ να κατέχει πλέον 71.715 έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 17,15%) συνολικά.