Το υπουργείο Οικονομικών της Κροατίας ανακοίνωσε, χθες, ότι κατέληξε στην τελική μορφή των νομοθετικών τροποποιήσεων, που αφορούν τις διατάξεις, οι οποίες διέπουν την καταναλωτική πίστη. Αφότου το σχέδιο εγκριθεί από την κυβέρνηση, θα σταλεί προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

Το υπουργείο επισημαίνει, ότι οι τροποποιήσεις του νομοσχεδίου βάζουν "φρένο" στην παραβίαση, από την πλευρά των Τραπεζών, των διατάξεων του Αστικού Δικαίου και προσθέτει ότι οι αλλαγές των παραμέτρων σε όλες τις δανειακές συμβάσεις θα πρέπει είναι αυστηρά καθορισμένες.

Όσον αφορά τις δανειακές συμβάσεις σε ξένο νόμισμα, η ισοτιμία του οποίου έχει ανατιμηθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% σε σχέση με το κροατικό κούνα, οι νέες διατάξεις ορίζουν, ότι το σταθερό περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι ανώτερο από τη διαφορά μεταξύ του αρχικού επιτοκίου και των αρχικών εκτιμήσεων μεταβλητών παραμέτρων.

Για τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, το υπουργείο ανέφερε ότι το υπολειπόμενο κεφάλαιο (υπολογιζόμενο στο εγχώριο νόμισμα) για τους περισσότερους οφειλέτες της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων, έπειτα από έξι χρόνια αποπληρωμών, είναι υψηλότερο από ό,τι στην έναρξη των καταβολών των δόσεων.

Οι αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο θα συμβάλλουν σε μία πιο δίκαιη και ισορροπημένη κατανομή του κινδύνου αγοράς (ο κίνδυνος της μείωσης της αξίας μιας επένδυσης εξαιτίας αλλαγών στους παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία της αγοράς), αποτρέποντας τον οφειλέτη από την ανάληψη του συνολικού κινδύνου, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, εξαιτίας ακαθόριστων υποχρεώσεων και αδιαφανών αυξήσεων επιτοκίων, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Οι διευκρινίσεις από το υπουργείο ακολούθησαν ανακοίνωση της Κροατικής Ένωσης Τραπεζών (HUB), στην οποία η Ένωση ανέφερε ότι οι προτάσεις της στην κατεύθυνση βελτίωσης της θέσης των πλέον ευάλωτων ομάδων οφειλετών απορρίφθηκαν και ότι το υπουργείο υιοθέτησε τις δικές του, κρίνοντάς τες περισσότερο ευνοϊκές και πιο δίκαιες για τους οφειλέτες.

Η HUB υπογράμμισε την ανάγκη να επικεντρωθεί η συζήτηση με το υπουργείο Οικονομικών σε συγκεκριμένες ελλείψεις των τροπολογιών του προωθούμενου νομοσχεδίου, αντί να αναλώνεται σε λανθασμένες και γενικευμένες επικρίσεις των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα.

Συγκεκριμένα, η Ένωση υποστηρίζει ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν θα ανακουφίσουν τους δανειολήπτες, τα δάνεια των οποίων είναι συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, ενώ προωθούν την άνιση μεταχείριση των οφειλετών, η πλειοψηφία των οποίων δεν θα έχει (ως αποτέλεσμα εφαρμογής των ρυθμίσεων) κάποια δραστική μείωση στις ετήσιες καταβολές αποπληρωμής των δανείων.