Οι δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την καταπολέμηση της διαφθοράς συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Κωστή Χατζηδάκη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ακόλουθες δράσεις:

-Επιμορφωτικό σεμινάριο για τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων της στη διακρίβωση και καταπολέμηση φαινομένων απάτης (δράση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ)

-Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (δράση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου)

-Ν. 4146/2013: αναμόρφωση νομοθετικού πλαισίου που διέπει της στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διαφάνεια και τον συνεχή έλεγχο των σχετικών διοικητικών διαδικασιών (δράση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων)

-Διάθεση ειδικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συμμετάσχει στην εφαρμογή της Στρατηγικής Κατά της Διαφθοράς (anti-corruption strategy) σε μόνιμη βάση (δράση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ)

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, ο γενικός γραμματέας και εκπρόσωπος του υπουργείου στη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Σεραφείμ Τσόκας, ο Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Σπυρίδωνας-Ιωάννης Τέντες, καθώς και οι γενικοί γραμματείς Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γ. Γιαννούσης, Εμπορίου, Σ. Κομνηνός και Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Π. Σελέκος.