Σχετικά με την καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ότι δεν ανέκτησε από την «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» παράνομες κρατικές ενισχύσεις από την εταιρεία εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση-απάντηση:

«Η επίσημη κοινοποίηση της οφειλής προς την Ελληνικός Χρυσός έγινε στις 25 Απριλίου 2012. Η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε άμεσα με κατάθεση εγγυητικής επιστολής και τμηματική καταβολή της οφειλής, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2013. Παράλληλα ανακτήθηκε η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή. Το ύψος της οφειλής αφορούσε 21,6 εκ. Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων τόκων.

Η εν λόγω οφειλή τελεί υπό την αίρεση της αναμενόμενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο οποίο έχει προσφύγει η Εταιρεία»