Ο όμιλος «Μυτιληναίος» προχώρησε σήμερα, Παρασκευή, στην πώληση 4.972.383 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,25% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Οι μετοχές αγοράστηκαν από την Fairfax η οποία μπαίνει ως στρατηγικός επενδυτής στον όμιλο. Το πακέτο έγινε στην τιμή των 5,13 ευρώ και η αξία του ανέρχεται στα 25,5 εκατ. ευρώ.

Η Fairfax Financial Holdings Limited είναι μια εταιρεία συμμετοχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία, μέσω των θυγατρικών της, ασχολείται με την ασφάλιση και αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο όμιλος «Μυτιληναίος» είναι από τους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, με δραστηριότητα στους τομείς έργων EPC, μεταλλουργίας-μεταλλείων και ενέργειας.