Πλεόνασμα εμφανίζει για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία του, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο τα αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό, τη μείωση των τόκων που καταβάλλει το δημόσιο για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, αλλά και τα έσοδα που εισέπραξε από το πρόγραμμα μεταφοράς των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος (ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΤτΕ στο οκτάμηνο καταγράφεται πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 2,9 δισ. ευρώ και ακολούθως η αύξηση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 2,1 δισ. ευρώ και υπηρεσιών κατά 961 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων.
Στο εμπορικό ισοζύγιο καταγράφεται σημαντική μείωση των εισαγωγών κατά 6,2%, ενώ τα έσοδα από πάσης φύσεως εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7%.

Τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά περίπου 13,7% (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 14,7%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), συμβάλλοντας έτσι στη διεύρυνση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών κατά περίπου 9% στα 11,7 δισ. ευρώ. Το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 3,7 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 2,1 δισ. ευρώ από ό,τι το οκτάμηνο του 2012.

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2013, έναντι πλεονάσματος 2,0 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2013 το εν λόγω ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 256 εκατ. ευρώ, ενώ και οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εισροή (αποεπένδυση) ύψους 671 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 10 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 75,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012), κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Επίσης, εκροή σημειώθηκε και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών κυρίως σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.