Η Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβενίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας για το 2012 υπολογίζεται στα 1,35 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,8% του ΑΕΠ. Για το τρέχον έτος, η πρόβλεψη του ελλείμματος είναι λίγο κάτω από τα 2 δισ. ευρώ ή 5,7% του ΑΕΠ.

Η πρόβλεψη του 2013 και μία έκθεση για την περίοδο 2009-2012, που εκπονήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, την Κεντρική Τράπεζα και τη Στατιστική Υπηρεσια της χώρας, υποβλήθηκαν στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Στατιστική Υπηρεσία έχει επισημάνει ότι το έλλειμμα ήταν πολύ υψηλότερο λόγω των κεφαλαιακών ενισχύσεων προς τις τράπεζες. Όπως σημειώνει, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το κράτος ενίσχυσε τις τράπεζες με 441 εκατ. ευρώ, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το έλλειμμα του εξαμήνου να ανέλθει σε 1,2 δισ. ευρώ. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα στοιχεία αναμένεται να είναι καλύτερα.

Η ετήσια πρόβλεψη του ελλείμματος για το 2013 περιλαμβάνει συνολικά 620 εκατ. ευρώ ενισχύσεων προς τον τραπεζικό τομέα. Εξαιρουμένων αυτών, το ετήσιο έλλειμμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν στο 4% του ΑΕΠ.