Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών Φειδάκης Service AE και Φειδάκης Logistics AE, ανακοίνωσε η διοίκηση της επιχείρησης F.G. Europe AE.