Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης στη Βουλγαρία διαμορφώθηκε το 2012 στα 592 εκατ. λέβα ή 0,8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας (NSI), που επιβεβαίωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή Eurostat

Το δημόσιο χρέος της χώρας για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 14,388 δισ. λέβα, ή 18,5% του ΑΕΠ.