Η Ρουμανία πέτυχε να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο 3%, όπως ορίζει η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όπως προκύπτει από τα αναθεωρημένα στοιχεία, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρουμανίας διαμορφώθηκε το 2012 στα 17,423 δισ. λέι, ήτοι 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), έναντι 5,6% του ΑΕΠ το 2011 (30,901 δισ. λέι), 6,8% του ΑΕΠ το 2010 (35,552 δισ. λέι) και 9% του ΑΕΠ το 2009 (45,249 δισ. λέι) 

Παράλληλα, η Ρουμανία κατατάσσεται 4η στις χώρες με το χαμηλότερο δημόσιο χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) το 2012, με χρέος 37,9% του ΑΕΠ (222,794 δισ. λέι). 

Το ρουμανικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε από το 23,6% του ΑΕΠ το 2009 (118,491 δισ. λέι), στο 30,5% του ΑΕΠ το 2010 (159,617 δισ. λέι) και το 34,7% του ΑΕΠ το 2011 (193,201 δισ. λέι).