Νέα ταλαιπωρία περιμένει χιλιάδες δικαιούχους του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς το σύστημα στο Τaxis δεν είναι ακόμη έτοιμο να δεχθεί τις σχετικές δηλώσεις και ως εκ τούτου σύμφωνα με τους υπολογισμούς τα πρώτα χρήματα δεν πρόκειται να δοθούν πριν τα τέλη Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ενεργοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών, η ειδική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης από τους φορολογούμενους.

Πρόκειται για την εφαρμογή του TAXInet, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι, δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, θα υποβάλουν τις αιτήσεις με τα στοιχεία τους, προκειμένου να τους καταβληθεί η προκαταβολή του 25% και ολόκληρο το ποσό στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση του υπουργείου, η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται το πολύ σε 20 μέρες από την υποβολή της αίτησης.