Ελάχιστες απαλλαγές θα προβλέπει το τελικό σχέδιο για το νέο φόρο στα ακίνητα το οποίο δεν αποκλείεται να δοθεί ακόμα και σημερα σε δημόσια διαβούλευση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, το τελικό σχέδιο για το νέο φόρο στα ακίνητα θα προβλέπει την χορήγηση έκπτωσης 50% επί του συνολικού φόρου σε περιπτώσεις διαπιστωμένης αδυναμίας αποπληρωμής του, καθώς και σε περιπτώσεις που το συνολικό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7 χιλιάδες ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. 

Ειδικά για τους φορολογούμενος με τρία ή περισσότερα παιδιά, θα χορηγείται απαλλαγή 100% από τον φόρο, εφόσον εκτός του ορίου εισοδήματος η κατοικία τους δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.