Πτώση 9,3% εμφάνισε το β' τρίμηνο του 2013 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, ενώ πτώση 7,6% εμφάνισε η καταναλωτική τους δαπάνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το β' τρίμηνο το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε στα 30,1 δισ. ευρώ, από 33,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αυτό, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 13,9% των αποδοχών των εργαζομένων και στην μείωση κατά 12,4% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, μειώθηκε στα 32,7 δισ. ευρώ, από 35,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -8,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με -6,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2012.


Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αυξήθηκαν κατά 3,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 2,8 δισ. ευρώ σε 2,9 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,1% σε σύγκριση με 16,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2012.

Σημειώνεται ότι το εξεταζόμενο διάστημα, οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης ανέρχονταν σε 14,0 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2012 που ήταν 3,8 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ