Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ μια ημέρα μετά τη δεύτερη κοινοποίηση για το 2013 των στοιχείων για το έλλειμμα και το χρέος, από τη Eurostat.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή «οι δημοσιονομικές στατιστικές της Ελλάδος, που κατήρτισε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δημοσιεύονται από τη Eurostat χωρίς επιφυλάξεις για έβδομη συνεχή φορά από το Νοέμβριο 2010».

«Η εξαμηνιαία δημοσίευση των Ελληνικών στατιστικών από τη Eurostat για έβδομη συνεχή φορά χωρίς επιφυλάξεις, κατόπιν των σχετικών ελέγχων και πιστοποιήσεων, αποτελεί μία σημαντική σειρά επιτυχιών για την Ελλάδα. Η δημοσίευση από το Νοέμβριο του 2010 των στατιστικών στοιχείων του ελλείμματος και του χρέους της Ελλάδος χωρίς επιφυλάξεις καταδεικνύει επίσης τη σταθερή αποδοχή των δημοσιονομικών στατιστικών που καταρτίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ ως στατιστικών στοιχείων που ικανοποιούν πλήρως τους κανόνες και τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και καταρτίζονται σύμφωνα τα διεθνή στατιστικά πρότυπα γενικότερα, και επιβεβαιώνει τις συστηματικές προσπάθειες που έχουν γίνει από την ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων» τονίζει η ΕΛΣΤΑΤ.