Το ποσό των 500 εκατ. λέι (περίπου 112,41 εκατ. ευρώ) δανείστηκε το υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας από εμπορικές τράπεζες, μέσω της έκδοσης εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, που διατέθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας (BNR).

Η μέση απόδοση των τίτλων διαμορφώθηκε στο 2,92%, ενώ υποβλήθηκαν προσφορές συνολικού ύψους 1,157 δισ. λέι.

Τα ύψος του δανεισμού που έχει προγραμματίσει για τον Οκτώβριο το ρουμανικό υπουργείο Οικονομικών ανέρχεται σε 4,75 δισ. λέι.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2013 ο εσωτερικός δανεισμός ανήλθε σε περίπου 34,4 δισ. λέι.