Στα 2,632 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε τελικά το πρωτογενές πλεόνασμα στο εννεάμηνο σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 2,069 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2,873 δισ. ευρώ.

Στην αρχική εκτίμηση του το ΥΠΟΙΚ προσδιόριζε το πλεόνασμα στα 2,624 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 2,657 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12,719 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 8,273 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών: 

Το ύψος των  καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 38.728 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.033 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του 9-μήνου 2013 (36.695 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του  τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.716 εκατ. ευρώ, 1.371 εκατ. ευρώ ή 4,1%, υψηλότερα έναντι του στόχου του 9-μήνου (33.345 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των φορολογικών  εσόδων διαμορφώθηκε σε 31.097 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 455 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου του 9μήνου (31.552 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι, η απόκλιση έναντι του στόχου μειώνεται καθώς στο 8μηνο ήταν 727 εκατ. ευρώ και στο 7-μηνο ήταν 1.601 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στις εισπράξεις των άμεσων φόρων κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Ειδικότερα:

-Οι άμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 2.309 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 454 εκατ. ευρώ ή 24,5% έναντι του μηνιαίου στόχου.

-Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθε σε 1.121 εκατ. ευρώ υπερβαίνοντας το μηνιαίο στόχο κατά 351 εκατ. ευρώ ή 45,6%.

-Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ανήλθε σε 210 εκατ. ευρώ , 53 εκατ. ευρώ ή 33,8% υψηλότερα έναντι του στόχου.

-Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ, 96 εκατ. ευρώ ή 62,9% υψηλότερα του στόχου.

-Οι λοιποί άμεσοι φόροι σε 392 εκατ. ευρώ, 48 εκατ. ευρώ ή 13,9% υψηλότερα έναντι του στόχου.

Αντίθετα, το μήνα Σεπτέμβριο υστέρησαν ορισμένες κατηγορίες έμμεσων φόρων και κυρίως:

-Ο Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών ο οποίος ανήλθε σε 108 εκατ. ευρώ, 71 εκατ. ευρώ ή 39,5% χαμηλότερα του στόχου,

-Ο Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα που διαμορφώθηκε στα 175 εκατ. ευρώ, 173 εκατ. ευρώ ή 49,8% χαμηλότερα έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 323 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 92 εκατ. ευρώ ή 40% υψηλότερα έναντι του μηνιαίου στόχου των 231 εκατ. ευρώ. 

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο  σκέλος των εσόδων στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι η απόκλιση των φορολογικών εσόδων που είχε παρουσιαστεί το α’ επτάμηνο του έτους, ήταν προσωρινή και αντιμετωπίζεται σταδιακά με την είσπραξη των φόρων εισοδήματος και περιουσίας παρελθόντων οικονομικών ετών (ΦΑΠ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 41.385 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.583 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (44.968 εκατ. ευρώ). 

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38.619  εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.999 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.624 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (33.883 εκατ. ευρώ).  

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση  με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8.018 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 17,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.576 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.361 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 50,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.