Το ζήτημα της προστασίας των επενδυτών από την ανεξέλεγκτη λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και των προϊόντων του, βρίσκεται στο επίκεντρο δύο ευρωπαϊκών Οδηγιών και ενός κοινοτικού Κανονισμού, που ενσωματώνονται στο ελληνικό εθνικό δίκαιο με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Η σημερινή συζήτησή του στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ανέδειξε συμφωνία των περισσοτέρων κομμάτων για την ύπαρξη θετικών στοιχείων στο νομοσχέδιο, αλλά και εντονότατες επιφυλάξεις εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της ΔΗΜΑΡ, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συμβολαίων με τη χρήση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Οι δύο ευρωπαϊκές Οδηγίες, αφορούν τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και τη συμπληρωματική εποπτεία χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε αντίστοιχους ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων. 

Από την άλλη, ο Κανονισμός αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και δημιουργεί πλαίσιο για τις υποχρεώσεις αναφοράς των συμβάσεων αυτών (καθώς είναι ιδιωτικές συναλλαγές) και για το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα διέπει την διεξαγωγή τέτοιων επενδυτικών δραστηριοτήτων από τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους - και την κατάρτιση των αρχείων καταγραφής τους. Στο ίδιο νομοσχέδιο, περιλαμβάνεται και το άρθρο 106 δια του οποίου επιχειρείται η ρύθμιση της αγοράς των τηλεοπτικών ή τηλεπικοινωνιακών τυχερών παιχνιδιών.

Ο εισηγητής της ΝΔ Γιάννης Καράμπελας αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές αυτές θεσμίσεις, ως απάντηση στους κινδύνους που διαπιστώθηκαν για τις αγορές ,με αφορμή την αμερικανική κρίση. Τέτοια μέτρα είναι το ανώτατο όριο μόχλευσης για τους διαχειριστές των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, (οι οποίοι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο διαχειρίζονται σήμερα περίπου 2 τρισ. ευρώ), η διεξαγωγή stress test σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αξιολόγηση των κινδύνων ρευστότητας για τους ΟΕΕ, η έκδοση "διαβατηρίου" για τους διαχειριστές ΟΕΕ με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να δραστηριοποιηθούν εντός, (υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές με τους ομολόγους τους της Ε.Ε.), κ.ά..

Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Σταθάκης αναγνώρισε την προσπάθεια επαναρρύθμισης των αγορών που επιχειρείται μέσω των ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών, σε αντίθεση με την ιδέα της πλήρους απελευθέρωσης των χρηματαγορών που προωθείται πριν την κρίση του 2008. «Υπάρχει και η προσπάθεια να αποκτήσουν οι κεφαλαιαγορές εκ νέου ένα στοιχείο εδαφικότητας («ευρωπαϊκός χώρος») ενώ μπαίνουν και όροι για τον τρόπο με τον οποίο θα διαπραγματεύονται τίτλους με εταιρείες τρίτων χωρών. Η αποτίμηση των τίτλων και των κινδύνων δεν επαφίεται στους τρεις γνωστούς, ιδιωτικούς οίκους αξιολόγησης, αλλά γίνεται πλέον από τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς», αναγνώρισε μεταξύ άλλων ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό που εκτίμησε ως «πλήρως ανεπαρκές» ο κ. Σταθάκης, ήταν ο Κανονισμός για τα παράγωγα, ο οποίος «διατηρεί το σύστημα της ανεξέλεγκτης όχλευσης, παρότι προσπαθεί να βάλει έναν μηχανισμό υπερβολικού κινδύνου για την προστασία του καταναλωτή». Δεδομένου δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αντίθεση στο άρθρο 106 για τα τυχερά παίγνα, ο κος Σταθάκης επιφυλάχθηκε για την οριστική στάση του κόμματός του στην Ολομέλεια.

Ανάλογες θέσεις εξέφρασε και ο Νότης Μαριάς για λογαριασμό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος διέκρινε στις τρεις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, «την αποδεδειγμένη κατάρρευση του νεοφιλελευθερισμού». Ο κ. Μαριάς επικαλέστηκε επιπρόσθετα, ξένα δημοσιεύματα, (Liberation, Financial Times), για να εκτιμήσει πως «τα ξένα hedge funds που δημιούργησαν την κρίση χρέους στην Ελλάδα, τώρα έχουν μπει στην ελληνική αγορά και αγοράζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις κοψοτιμής».

«Στις ΗΠΑ διεξάγονται έρευνες για εναρμονισμένες πρακτικές και χειραγώγηση των ελληνικών ομολόγων. Ο υπουργός θα πρέπει να εξετάσει τις προϋποθέσεις προκειμένου να αξιώσει τη δημιουργία φακέλου γύρω απ' τα ζητήματα αυτά - δεδομένου ότι έχει κινηθεί η Wall Street - και να διεκδικήσει αποζημίωση», υποστήριξε ο κος Μαριάς, επιφυλασσόμενος και αυτός για την τελική στάση των ΑΝ.ΕΛ. στο νομοσχέδιο.

Η αγορήτρια της ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη, δήλωσε πως το κόμμα της υπερψηφίζει το νομοσχέδιο επί της αρχής, παρά τις επιφυλάξεις της για τον Κανονισμό για τα παράγωγα και ιδίως για το άρθρο 106 που αφορά τα τυχερά παίγνια. «Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει πλήρη αδράνεια. Αντί να εφαρμόζει τις διατάξεις του νόμου, μάλλον βρίσκεται σε υπολειτουργία και ποτέ δεν προχώρησε η διαδικασία αδειοδότησης παρόχων διαδικτυακών παιγνίων. Αν είχε ρυθμιστεί σωστά η αγορά, θα μπορούσε να αποφέρει και αρκετές θέσεις εργασίας εκτός από έσοδα για το Δημόσιο», παρατήρησε η βουλευτής.

Ο αγορητής του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, δήλωσε τη συμφωνία του κόμματός του με το νομοσχέδιο, αλλά αφιέρωσε την ομιλία του στην επαναβεβαίωση της θέσης του ΠΑΣΟΚ πως «η κοινωνία δεν σηκώνει άλλα δημοσιονομικά μέτρα».

«Άποψή μας ήταν να προηγηθεί η πολιτική διαπραγμάτευση έναντι των δημοσιονομικών. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε τότε να συμφωνήσουμε. Σήμερα πρέπει να γίνει κατανοητό, πως οι πολίτες δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι παραπάνω. Η ώρα για πολιτική διαπραγμάτευση είναι μπροστά μας. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός μας, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Από πλευράς ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε πως «οι όποιες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Τρόικα, αντανακλούν τη διαπάλη τμημάτων της αστικής τάξης και δεν αμφισβητούν τον αντιλαϊκό ταξικό προσανατολισμό της οικονομικής πολιτικής. Και τα άλλα μείγματα απ' την αξιωματική αντιπολίτευση, στον πυρήνα τους έχουν τη διαχείριση του καπιταλιστικού συστήματος που είναι άδικο απ' τη φύση και τον χαρακτήρα του».

«Ο έντονος παρασιτικός χαρακτήρας του καπιταλισμού, αναδεικνύεται στις χρηματαγορές. Μέσα απ' αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε διαφάνεια, ούτε έλεγχος, ούτε εποπτεία - πόσο δε μάλλον για όσους απ' τα λαϊκά στρώματα ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα παράγωγα των χρηματαγορών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καραθανασόπουλος.