Μεγαλύτερη του αναμενόμενου αύξηση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Αυστραλία το τελευταίο τρίμηνο.

Ειδικότερα, ενισχύθηκε κατά 1,2% ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν η αύξηση της τάξης του 0,8%.

Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός στην Αυστραλία ανήλθε στο 2,2%, εντός των ορίων που έχει θέσει η Αποθεματική Τράπεζα.