Ο John Patrick Hourican αναλαμβάνει νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος.

Ο διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπήρξε μία από τις βασικές προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται, από το 2008 και μέχρι πρόσφατα, ο κ. Hourican εργάσθηκε στον τραπεζικό όμιλο της Royal Bank of Scotland (RBS) ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO), Αγορών και Διεθνούς Τραπεζικής, αναλαμβάνοντας καθήκοντα στον όμιλο, μετά την ανακεφαλαιοποίηση του από το κράτος.

Ο ίδιος συνέβαλε στον επιτυχή επανακαθορισμό της στρατηγικής του ομίλου, που παρέμεινε ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές με σημαντική κερδοφορία.

Από το 1997 και μέχρι το 2008 ανέλαβε σημαντικές διευθυντικές θέσεις στην ολλανδική ABN Amro Group NV και στην RBS, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες.