Στο 8% θα θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον πήχη για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, στα πλαίσια των επικείμενων επιθεωρήσεων κεφαλαιακής ποιότητας, όπως αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος, ο «πήχης» θα μπορούσε να είχε τεθεί ακόμη υψηλότερα, και πάλι όμως δεν θα είναι εύκολο για κάποιες τράπεζες να τον φτάσουν στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των ισολογισμών τους ώστε να είναι θωρακισμένες στο ενδεχόμενο μια νέας πιστωτικής κρίσης.

Η ΕΚΤ θέλει να διαπιστώσει τους πιθανούς κινδύνους που κρύβουν οι ισολογισμοί των τραπεζών πριν αναλάβει την τραπεζική εποπτεία στην Ευρωζώνη από τον Νοέμβριο του 2014.

Για να γίνει αυτό, όπως σημειώνει το Reuters, η ΕΚΤ θα διεξάγει το 2014 ελέγχους στην κεφαλαιακή ποιότητα των τραπεζών, όπου ο πήχης κεφαλαιακής επάρκειας θα τεθεί στο 8%, όπως ανέφεραν οι πηγές.

TAGS