Η γερμανική κυβέρνηση αναθεώρησε σήμερα προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2014, ανακοινώνοντας αναμένει ότι ο ρυθμός της θα φθάσει στο 1,7% από 1,6% που υπολόγιζε προηγουμένως.

«Η οικονομική δυναμική θα επιταχυνθεί σημαντικά τον επόμενο χρόνο», δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ, ανακοινώνοντας τα τελευταία στοιχεία για τη γερμανική οικονομία.

Η κυβέρνηση εντοπίζει στο τρέχον θετικό κλίμα στις επιχειρήσεις και την αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης τους κύριους άξονες για την αυξητική πορεία της οικονομίας.

«Η απασχόληση και το εισόδημα θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται σημαντικά, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες θα μεγεθυνθούν», πρόσθεσε ο Ρέσλερ.

Μολαταύτα, η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης για φέτος θα καταγράψει ανάπτυξη μόλις 0,5%.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της γερμανικής κυβέρνησης, στην αγορά εργασία ο απολογισμός θα είναι θετικός και το 2014.

Καίτοι ο βαρύς χειμώνας 2012-13 είχε συνέπειες κατά το μάλλον ή ήττον στον χώρο της απασχόλησης, ο αριθμός των ανέργων αναμένεται το 2014 να ξαναπέσει στα 2,93 εκατ., έπειτα από τη μικρή αύξηση των ανέργων στα 2,95 εκατ. Φέτος.

Μολονότι η ανεργία στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης είναι πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο των 17, για φέτος προβλέπεται ελαφρά μεγαλύτερη στο 6,9%. Προβλέπεται να επανέλθει τον επόμενο χρόνο στο 6,8%, δηλ. στο επίπεδο του 2012.

Έχοντας υποστεί πλείστες μεταρρυθμίσεις κατά την περίοδο των τελευταίων ετών, η γερμανική αγορά εργασίας συχνά αναφέρεται ως παράδειγμα για την ευελιξία και την αντοχή της στις διάφορες οικονομικές συγκυρίες. Ωστόσο επικρίνεται από ορισμένες πλευρές για τις ανισότητες και την αβεβαιότητα που έχει ως επακόλουθα ως εκ του τρόπου δόμησής της.