Κρίσιμη είναι, σύμφωνα με την Eurobank, η επόμενη περίοδος για την εφαρμογή του προγράμματος και την έξοδο από την κρίση.

Όπως επισημαίνει στην τακτική της έκδοση «7 ημέρες Οικονομία», η ελληνική κυβέρνηση, τις επόμενες εβδομάδες, είναι αναγκαίο να ολοκληρώσει τις προαπαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την αποδέσμευση της δόσης του 1,0 δισ. ευρώ, να ολοκληρώσει την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων για το πρόβλημα του δημοσιονομικού και του χρηματοδοτικού κενού του 2014, να ολοκληρώσει την κατάρτιση του ΜΠΔΣ2014-17 και την ταυτοποίηση των μέτρων για το 2015-16, αν τελικά κριθούν απαραίτητα και να προετοιμάσει το έδαφος για την έναρξη του επίσημου διαλόγου για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους.

Η ολοκλήρωση των δράσεων προϋποθέτει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, για το 2013, καθώς και την αύξησή του, για τα επόμενα χρόνια (ο στόχος για το 2014 είναι πρωτογενές πλεόνασμα 2,8 δισ. ή 1,6% του ΑΕΠ, 3,0% του ΑΕΠ για το 2015 και 4,5% του ΑΕΠ για το 2016, κτλ). Μεταβολή των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος, για την περίοδο από το 2014 και μετά, μπορεί να υπάρξει μόνο, αν κάτι τέτοιο προβλεφθεί στην αναμενόμενη (για την άνοιξη του 2014) συμφωνία για τη μείωση του ελληνικού χρέους.

Παράλληλα, μία βασική υπόθεση είναι η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Πέραν από την παρούσα αξιολόγηση, θα ακολουθήσουν τουλάχιστον άλλες τρεις (Δεκέμβριος 2013, Μάρτιος 2014 και Ιούνιος 2014), μέχρι να λήξει η χρηματοδότηση από τους εταίρους της Ευρωζώνης. Η χρηματοδότηση του ΔΝΤ, αλλά και οι σχετικοί έλεγχοι, θα συνεχιστούν μέχρι το 2016.

Συνεπώς, ο χρόνος για τη λήξη της χρηματοδότησης είναι περιορισμένος. Η Eurobank αναμένει οι εκπρόσωποι των δανειστών να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση για την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Κάθε καθυστέρηση στην εφαρμογή τους είναι δυνατόν να προκαλέσει και ανάλογη καθυστέρηση και στις δράσεις και, κυρίως, στις αποφάσεις για τη βελτίωση της διατηρησιμότητας του χρέους. Όμως, η παράταση της αβεβαιότητας για το ζήτημα του χρέους θα θέσει σε κίνδυνο την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2014.

Ικανοποιητική εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης, η αβεβαιότητα για τα έσοδα και τις πρωτογενείς δαπάνες παραμένει.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της κεντρικής κυβέρνησης, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ήταν ελλειμματικό κατά 2,7 δισ. ευρώ, μειωμένο, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά -79,1%. Σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ 2013-16), το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένο κατά -67,9%.

Το πρωτογενές ισοζύγιο της κεντρικής κυβέρνησης, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013, ήταν θετικό (πρωτογενές πλεόνασμα) και διαμορφώθηκε στα 2,6 δισ. ευρώ. Στο εννεάμηνο του 2013, συνεχίζεται η βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο του ΜΠΔΣ 2013-16. Σημειώνεται ότι, την αντίστοιχη περίοδο του 2012, το πρωτογενές ισοζύγιο ήταν αρνητικό στα 2,1 δισ. ευρώ, ενώ και ο αντίστοιχος στόχος του ΜΠΔΣ 2013-16 ήταν για αρνητικό πρωτογενές ισοζύγιο στα 2,9 δισ. ευρώ.

Η βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου της κεντρικής κυβέρνησης, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος για το σύνολο του 2013. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, για το 2013, είναι 0,3 δισ. ευρώ ή 0.2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού 2014.

Το κρίσιμο σημείο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι ο ρυθμός αύξησης των φορολογικών εσόδων μέχρι το τέλος του 2013. Με δεδομένη την παράταση της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και τις καθυστερήσεις στην αποστολή των ειδοποιήσεων για φόρους ακίνητης περιουσίας προηγούμενων ετών (ΦΑΠ 2011-12), η επίτευξη του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 θα κριθεί, κυρίως, από τη δυνατότητα των φορολογουμένων (το 2013, θα είναι η 6η συνεχόμενη χρονιά με αρνητικό ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ) να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Τα φορολογικά έσοδα, παρόλο που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου της κεντρικής κυβέρνησης, εξακολουθούν να υπολείπονται των αντίστοιχων στόχων του ΜΠΔΣ 2013-16, για το εννεάμηνο του 2013. Εξαίρεση μόνο αποτελούν τα έσοδα από ΦΠΑ, εκτός καπνού και πετρελαιοειδών (αύξηση 3,1%, σε σχέση με το στόχο του ΜΠΔΣ 2013-16.

Αναλυτικότερα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013, τα συνολικά φορολογικά έσοδα ήταν χαμηλότερα κατά -7,7%, σε ετήσια βάση, ενώ η μείωση ήταν -1,4%, σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο του ΜΠΔΣ 2013-16. Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων) ήταν μειωμένα κατά -21,4% σε ετήσια βάση και -3,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο του ΜΠΔΣ 2013-16.

Η βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου μπορεί να αποδοθεί και σε μία σειρά από άλλους παράγοντες, όπως:

- Τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Market Programme – SMPs).

- Η συνέχιση της πρακτικής της αναβολής επιστροφής των φόρων.

- Οι αυξημένες εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

- Η συνέχιση της πρακτικής της συγκράτησης συγκεκριμένων πρωτογενών δαπανών κάτω από τους μηνιαίους (σωρευτικούς) στόχους, όπως αυτοί ορίζονται στον προϋπολογισμό 2013.

- Η συνέχιση της πρακτικής μείωσης των δαπανών του ΠΔΕ.

TAGS