Κονδύλια ύψους 1,3 δισ. ευρώ, θα επενδύσει το υπουργείο Μεταφορών της Ρουμανίας, για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κραϊόβα- Καλαφάτ (στη νότια Ρουμανία), αλλά και τον εκσυγχρονισμό 16 θαλάσσιων και παραδουνάβιων λιμένων. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, μέσω του σχεδίου στρατηγικών επενδύσεων:“Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF).

“Το υπουργείο Μεταφορών έχει στη διάθεσή του 1,3 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη έργων, σχετικών με τους δύο διαδρόμους που διασχίζουν τη Ρουμανία”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον διάδρομο Ρήνου-Δούναβη και τον ανατολικό διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου, δύο από τους εννέα κύριους διαδρόμους του νέου χάρτη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

“Ένα από τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα είναι η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κραϊόβα- Καλαφάτ, η οποία εξασφαλίζει της σύνδεση της πόλης Καλαφάτ με τη γέφυρα της πόλης Βιντίν, ως τμήμα του ανατολικού διαδρόμου Ανατολικής Μεσογείου, όπως ορίζεται από τις οδηγίες του CEF. Η μελέτη σκοπιμότητας για το έργο ολοκληρώθηκε το 2012 και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φθάνει τα 400 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο του ποσού των 1,3 δισ. ευρώ θα έχει αρχικό στόχο τον εκσυγχρονισμό 16 παραδουνάβιων και θαλάσσιων λιμένων”, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η Ρουμάνα υπουργός Μεταφορών, Ραμόνα Μανέσκου, χαρακτήρισε "εξαιρετικά ευχάριστο νέο", την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι “τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα κατευθυνθούν σε έργα, στα κανάλια ναυσιπλοΐας και στη βελτίωση των υποδομών συνδυασμένων μεταφορών, ήτοι ταχύτερες σιδηροδρομικές συνδέσεις των λιμένων, έτσι ώστε οι μεταφορές εμπορικών φορτίων στο Δούναβη να αυξηθούν κατά 20% στο άμεσο μέλλον, σε σχέση με τα επίπεδα που είναι καταγεγραμμένα για το 2010”.

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Συνδέοντας την Ευρώπη”, έρχεται να προστεθεί στο τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα Μεταφορών.
Ο χάρτης με τους εννέα κύριους διαδρόμους του διευρωπαϊκού δικτύου, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αποτελέσει τη "ραχοκοκαλιά" των μεταφορών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις συνδέσεις Ανατολής-Δύσης.

Σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Μεταφορών, τα κράτη- μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία για την μεταφορά 10 δισ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής στον μηχανισμό CEF, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των έργων στο κύριο δίκτυο των εννέα διαδρόμων.