Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2013, ως ακολούθως:
 
Τετάρτη 20.11.2013: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2013 (αντί της Πέμπτης 21.11.2013).
Πέμπτη 21.11.2013: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης (αντί της Παρασκευής 22.11.2013).

TAGS