Οι ιδιωτικές καταθέσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν ελαφρά τον Σεπτέμβριο, όπως και στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία, ενώ αυξήθηκαν ελαφρά στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε στην ανάληψη καταθέσεων από τις κυπριακές τράπεζες τον ίδιο μήνα, καθώς αυτές μειώθηκαν κατά 1% σε 35,56 δισ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 2,1% τον Αύγουστο. Οι καταθέσεις στην Κύπρο είχαν φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο των 50,5 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2012.

Τα στοιχεία της ΕΚΤ, που αφορούν τις καταθέσεις σε όλα τα νομίσματα, δεν είναι εποχιακά διορθωμένα και διαφέρουν ελαφρά από τα στοιχεία που ανακοινώνουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες.

TAGS