Δύο νέες χαλαρώσεις στο πλαίσιο της σταδιακής κατάργησης των περιοριστικών μέτρων στις τράπεζες ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο οικονομικών της Κύπρου με βάση σχετικά διατάγματα. 

Οι χαλαρώσεις αφορούν:

(α) Κατάργηση της απαίτησης παρουσίασης δικαιολογητικών εγγράφων, για πληρωμές χωρίς μετρητά ή/και μεταφορές χρημάτων, σε λογαριασμό σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα εντός της Δημοκρατίας, για ποσό μεγαλύτερο των €300.000 ανά συναλλαγή, που αφορούν την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών. Συνεπώς τώρα οι πληρωμές και οι μεταφορές θα γίνονται ανεξαρτήτως ποσού αλλά το πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί να ζητεί δικαιολογητικά έγγραφα αν το κρίνει σκόπιμο, και δεύτερον:

(β) Αύξηση του ορίου μεταφοράς χρημάτων, εκτός της δημοκρατίας, από €500.000 σε €1.000.000, για κάθε συναλλαγή που εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων στο πιστωτικό ίδρυμα.

Το ΥΠΟΙΚ με σημερινή ανακοίνωση του αναφέρει ότι έχει ικανοποιηθεί το πρώτο στάδιο της πρώτης φάσης, που είναι η ολοκλήρωση της στρατηγικής για ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του συνεργατισμού και επομένως γίνονται οι εν λόγω χαλαρώσεις στο 22ο διάταγμα που αφορά στα περιοριστικά μέτρα.