Η Aegean ανακοινώνει ότι η Autohellas, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Θ. Βασιλάκη, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ευτ. Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γ. Βασιλάκη, προέβη την 25/10/2013 σε αγορά 775.623 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.366.757,49 ευρώ.