Πλεόνασμα 2.703 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 361 εκατ. ευρώ ή 15,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο του 2013, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 313 εκατ. ευρώ ή 12,4% στα 2.845 εκατ. ευρώ, καθώς και της μείωσης κατά 47 εκατ. ευρώ ή 25% που παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο στα 142 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 18,9%, ενώ η μέση ανά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 2,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (166,2%) και συνέβαλαν κατά 82,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 7.476 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1.132 εκατ. ευρώ ή 17,9%  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.048 εκατ. ευρώ ή 13,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, καθώς και στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 84 εκατ. ευρώ ή 6,5%.