Τη δεύτερη αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού της Ρουμανίας για το 2013 ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας, δίνοντας στη δημοσιότητα και το σχέδιο τροποποίησης. 

“Η αναθεώρηση του προϋπολογισμού έχει στόχο την προσαρμογή των δαπανών σε σχέση με τα προβλεπόμενα έσοδα”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο. 

Τα αναθεωρημένα στοιχεία αυξάνουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού κατά 0,2%, στο 2,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με την μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (European System Accounts -ESA). 

Το υπουργείο επισημαίνει ότι οι αλλαγές συμφωνήθηκαν τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). “Παρα ταύτα η εκτέλεση του προϋπολογισμού παραμένει εντός των συμφωνημένων -με τους διεθνείς εταίρους- στόχων, ήτοι έλλειμμα 1,3% του ΑΕΠ κατά το πρώτο εννεάμηνο, μέσα από συνετή διαχείριση των δημόσιων δαπανών” προσθέτει. Σημειώνει δε ότι η ανάγκη για την αναθεώρηση προέκυψε από σειρά παραγόντων, ο σημαντικότερος εκ των οποίων ήταν η μη επίτευξη του στόχου των δημόσιων εσόδων. 

Σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των υπουργείων, το υπουργείο Εσωτερικών είναι εκείνο που επωφελείται περισσότερο από την αναθεώρηση, καθώς εξασφαλίζει πρόσθετα κονδύλια περίπου 23,37 εκατ. ευρώ (104 εκατ. λέι), ενώ το υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικής Προστασίας πλήττεται περισσότερο, καθώς του περικόπτονται κονδύλια ύψους 116,9 ευρώ (520,4 εκατ. λέι).