Άλμα 110 θέσεων έκανε η Ελλάδα στην κατάταξη 189 χωρών από την Παγκόσμια Τράπεζα (Doing Business 2014) όσον αφορά τη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα ανέβηκε στην 36η θέση από την 146η θέση πέρυσι και η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρει την Ελλάδα ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τη διευκόλυνση της ίδρυσης επιχειρήσεων. Πρόκειται, όπως αναφέρει η έκθεση, για τη μεγαλύτερη βελτίωση που έγινε όσον αφορά το συγκεκριμένο κριτήριο από κάθε χώρα φέτος.

Η βελτίωση οφείλεται στην κατάργηση του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) και στην απλούστευση σειράς διαδικασιών.