Κέρδη παρουσίασε η Bankia στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι πωλήσεις ενεργητικού και η προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια βοήθησαν την κρατικά ελεγχόμενη τράπεζα να ανακάμψει από τις μεγάλες ζημίες που είχε παρουσιάσει πέρυσι.

Η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας παρουσίασε κέρδη ύψους 353 εκατ. ευρώ στη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του έτους, από τη στιγμή που συνεχίστηκαν και στο τρίτο τρίμηνο τα κέρδη, φθάνοντας στα 161 εκατ. ευρώ.